Изготвяне на спермограми

Спермограмата отразява директно състоянието и функцията на герминативния епител и индиректно активността на ендокриннния тестис и функцията на хипоталамо-хипофизарната система.

Преди изследването се препоръчва въздържание от полов контакт от 3 до 7 дни / средно 5/.Забранена е употребата на алкохол за 3-4 дни.Тъй като сперматогенезата е един много чувствмителен физиологичен процес,лесно увреждащ се от различни екзогенни фактори , не се прави на пациенти на пациенти с повишена температура,по време и след вземане на медикаменти,след нервно – психично натоварване,при недоимъчно хранене,след продължително боледуване и лечение.

Семенната проба се получава чрез мастурбация и събиране на семенната течност в стерилен контейнер.Качествата на спермата се определят веднага след втечняване на еякулата.То е нормално от 8 до 30 минути.

Основни параметри на семенната течност:

    обем  - трябва да бъде прецизно измерен,за да може точно да се пресметне тоталния брой сперматозоидите и да се интерпретират правилно биохимичните показатели.

    подвижност на сперматозоидите – оценявя се чрез директно микроскопиране.Определя се типа на подвижността и продължителността на движението .

    брой на сперматозоиди- извършва се в камерата на Burker или на  Thoma

    изследване на виталитета на сперматозоидите – товеа е процентното съотношение между живите неподвижни и мъртвите сперматозоиди

    морфология на сперматозоидите – анализират се най- малко 200 сперматозоида в натривка,оцветена по определена методика.

     биохимично изследване – основава се върху дозирания на някои съединения , секретирани от простатата,семенните мехурчета и епидидимите.

Нормална спермограма

Количество – 2-5 мл

Втечняване – 10-30 мин.

pH7.2-8.0

Цвят- бял

Брой в 1 мл – 40-120 млн/л

Подвижност – 60-80% нормоподвижни

Морфология – 75-85% нормални