Консултации за методи на контрацепция

Предпазването от бременност може да бъде временно или постоянно. Контрацепцията е част от семейното планиране. В широкия смисъл на думата то се определя като предотвратяване на нежелана бременност, съвети и при нужда – лечение с оглед настъпване на желана бременност, постигане на благоприятен интервал между бременностите, подсигуряване на раждане в най-подходящата възраст на жената и определяне броя на децата в семейството.

Ефективността на даден антиконцепционен метод се определя от броя на настъпилите бременности при правилната му приложение на 100 жени за период от 1 година.

Неуспехът на антиконцепционния метод е обратно зависим от мотивацията, възрастта, социално-икономическото положение и образование.

Съществува голямо разнообразие на контрацептивни методи и комбинациимежду тях. Най-общо те могат да се разделят на естествени, бариерни, вътрематочни и хормонални.

Предпазването от бременност може да бъде временно или постоянно. Контрацепцията е част от семейното планиране. В широкия смисъл на думата то се определя като предотвратяване на нежелана бременност, съвети и при нужда – лечение с оглед настъпване на желана бременност, постигане на благоприятен интервал между бременностите, подсигуряване на раждане в най-подходящата възраст на жената и определяне броя на децата в семейството.

Ефективността на даден антиконцепционен метод се определя от броя на настъпилите бременности при правилната му приложение на 100 жени за период от 1 година.

Неуспехът на антиконцепционния метод е обратно зависим от мотивацията, възрастта, социално-икономическото положение и образование.

Съществува голямо разнообразие на контрацептивни методи и комбинациимежду тях. Най-общо те могат да се разделят на естествени, бариерни, вътрематочни и хормонални.

Предпазването от бременност може да бъде временно или постоянно. Контрацепцията е част от семейното планиране. В широкия смисъл на думата то се определя като предотвратяване на нежелана бременност, съвети и при нужда – лечение с оглед настъпване на желана бременност, постигане на благоприятен интервал между бременностите, подсигуряване на раждане в най-подходящата възраст на жената и определяне броя на децата в семейството.

Ефективността на даден антиконцепционен метод се определя от броя на настъпилите бременности при правилната му приложение на 100 жени за период от 1 година.

Неуспехът на антиконцепционния метод е обратно зависим от мотивацията, възрастта, социално-икономическото положение и образование.

Съществува голямо разнообразие на контрацептивни методи и комбинациимежду тях. Най-общо те могат да се разделят на естествени, бариерни, вътрематочни и хормонални.