Консултации по проблеми на климактериум и менопауза

Климактериумът е преходен период в живото на жената от половата зрелост към обща възрастова инволюция.Той се характеризира с постепенно угасване на хормоналната дейност на яйчниците

Продължителността на тази пренагласа на женския организъм е строго индивидуална и варира от 2 до 10 години.От момента на последната менструация настъпва менопаузата,но тя не е период а само един момент на окончателно спиране на менструалния цикъл.

Причините за настъпване на климактериума са комплекс от фактори водещи до пренагласа на организма, свързана с угасване на цикличната дейност на цялата ендокринно – полова сиситема.

Много важна е да не се забравя ,че става въпрос за един напълно физиологичен процес и при повечето жени той протича без съществени оплаквания,без загуба на работоспособност и с пълноценен  и непроменен психически и социален статус.