Ултразвукова диагностика

Преди повече от 30 години ехографската диагностика навлезе трайно в медицинската практика. Първоночално ехографията се прилага предимно в акушерството, но от 1970г. в описанията на Kratochvill на фоликул в яйчниците, започва да се използва и за диагноза на гинекологични заболявания. Внедряването през 1982г. на вагиналната сонография дава нови възможности. Технически става възможно трансдюсерът да бъде приближен на по-малко от сантиметър до изледвания обект – яйчници или матка. Това предимство успоредно с все по-добрата разделителна способност на съвременните ултразвукови апарати прави ехографията незаменим метод.