Диагностично-терапевтични процедури

  • Дерматологични прегледи и консултации
  • Изготвяне и интерпретация на нативни препарати за диагностика на микози
  • Изготвяне и интерпретация на нативен препарат от влагалищен секрет
  • Премахване на доброкачествени кожни образувания.