Вземане на цитонамазка

Изследването позволява да се уловят най-ранните промени в цервикалните /на маточната шийка/ клетки. Въведено за първи път от Papanicolaou.

Използват се специални цитологични шпатули, чийто връх се въвежда в цервикалния канал и шпатулата се завърта на 360 градуса. След коета клетъчния материал се разстила на предметно стъкло и се фиксира. В хистологичната лаборатория се прави специално оцветяване.

Хистологът поставя своята диагноза като причислява конкретнатацитологична находка към една от петте цитологични групи по Papanicolaou.

  • PAP I – нормални клетки
  • PAP II – нормални клетки
  • PAP III- суспектна находка – дизкариозни клетки с възпалителни или дегенеративни промени, които не могат да се отдиферинцират нито като нормални, нито като атипични
  • PAP IV – единични атипични клетки
  • PAP V – множество атипични /туморни/ клетки

Това изследване трябва да се прави веднъж годишно.